13 مرداد منم رسید

پیام دادم تحویل نگرفتنیشخند

امسالو باید تنهایی بگذرونم 13 مردادو. ولی فالم بعد از اینهمه التماس همونی شد که میخواستم! عاخه چرا؟ اون که سایمیش نکردمتفکر

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

 

/ 0 نظر / 69 بازدید