هیچکس آواره تر از من نیست!

هیچکس آواره تر از من نیست

قصه ی من پر از ابهامه

دیروزم خسته و غمگینه

امروزم غصه ی فردامه

 

هیچکس آواره تر از من نیست

تورو می بینم و خاموشم

همه ی سوگلیهات هستن

یکدفه کردی فراموشم

 

هیچکس آواره تر از من نیست

پای من بسته ی تقدیره

قلب من سمت تو می چرخه

زندگی سمت خودش میره

 

هیچکس آواره تر از من نیست

تا الان صد ساله که هستم

مرگ هم از تن من دوره

گمونم که جاودان هستم

 

هیچکس آواره تر از من نیست

سئوگلیهات همه خوشحالن

با تو مشغول سخن میشن

به وجودت همه می بالن

 

هیچکس آواره تر از من نیست...

/ 0 نظر / 34 بازدید